Miljöpartiet vill satsa 300 miljoner på investeringar i Kalmars framtid

Budgetmotion för att kraftigt förstärka klimatarbetet

Miljöpartiet vill att Kalmar kommun använder totalt 300 miljoner från det så kallade generationskontot till hållbara investeringar här och nu.

Generationskontot innehåller 1,1 miljarder kronor efter Kalmar kommuns fastighetsförsäljningar i Kifab 2022. Den styrande majoritetens tanke med detta konto är att “låta det växa” genom finansförvaltning för att sedan använda avkastningen framöver. Miljöpartiet ser stora risker med en sådan strategi, särskilt med tanke på hur världsläget nu är. Det finns inga garantier att pengarna “växer” med traditionell finansförvaltning. Men framförallt ser vi att pengarna behövs redan nu för att bekämpa den globala uppvärmningen och säkra framtiden för kommande generationer.

Miljöpartiet föreslår därför, i sin budgetmotion, att Kalmar kommun redan nu investerar totalt 300 miljoner kronor, fördelat över tre år, från generationskontot i projekt som gör direkt nytta för både dagens och framtidens Kalmarbor, och som också är säkrare rent ekonomiskt. Miljöpartiet vill att de ska användas för att kraftigt förstärka klimatarbetet i Kalmar, med fokus på att säkra vatten- och energiförsörjning samt för strategiska markköp inom kommunen. Partiet föreslår även att Kalmar kommun ska inrätta ett lokalt klimatpolitiskt råd för att se till att investeringarna ur generationskontot blir så effektiva som möjligt.

“Det är nu det gäller, vi kan inte skjuta alla viktiga miljöåtgärder på framtiden. Att investera delar av pengarna nu är ekonomiskt ansvarsfullt samtidigt som satsningarna är absolut nödvändiga för framtida generationer”, säger gruppledare Annika Carlsson Wistedt (MP).

“Fönstret att agera för att lösa klimatkrisen är fortfarande öppet, men tiden är på väg att rinna ut. Omställningen är akut och Kalmar måste göra mer nu”, säger kommunfullmäktigeledamot Martin Arvidsson (MP).

 

Här kan du läsa mer om vårt budgetförslag. Vill du läsa hela Miljöpartiets budgetreservation hittar du den här: Miljöpartiets budgetreservation 2024.

Relaterade nyheter

Uppsala län, 22 februari 2024

Våra förtroendevalda

Örebro län, 19 februari 2024

Adam Arnesson (MP): Motståndskraften behöver stärkas

Skåne, 14 februari 2024

MP-förslag: Ge gratis TBE-vaccin till barn i Skåne

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter