Budgetreservation Kalmar

Miljöpartiet sitter i opposition i Kalmar och kämpar för ett grönare, skönare och mänskligare Kalmar. Här nedan kan du läsa våra viktigaste förslag och hela vår budgetreservation som beskriver vad vi driver och vad vi hade gjort om vi satt med och styrde i Kalmar kommun.

 

I Miljöpartiets budget prioriterar vi människa och miljö. Vi vill bland annat: 

+ Anställa ytterliggare två kuratorer på heltid på ungdomsmottagningen för att motverka psykisk ohälsa. 

+ Införa avgiftsfria resor med buss i hela kommunen varje lördag för att minska utsläppen och behovet av nya parkeringsplatser. 

+ Införa en klimat- och en vattenmiljon till vatten- och miljönämnden för att främja det lokala klimat- och miljöarbetet. 

+ Påbörja HBTQ-certifiering av förskolor, skolor, fritidsverksamheter och familjecentraler. 

+ Sätta solceller på alla kommunala tak där det är ekonomiskt lönsamt och inte påverkar kulturarvet. 

+ Genomföra ett försök med arbetstidsförkortning för de anställda inom kommunen som har högst sjukfrånvaro. 

 

Dessutom vill vi skärpa miljömålen, bygga supercykelvägar, ta bort gifter från barns vardag och se till att individ- och familjeomsorgen får ekonomisk kompensation för befolkningsökningen för att nämna en del av alla våra förslag. För oss är svaret självklart, vi kommer alltid sätta människa och miljö framför skrytbyggen och skattesänkningar. 

 

Här hittar du hela vår budgetproposition med samtliga förslag och hur vi vill finansiera dem. 

    

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: