Pressmeddelande Ölandshamnen

Pressmeddelande Ölandshamnen

Om Miljöpartiet får bestämma räddas Ölandshamnen från universitetet planer.

 

Kalmar 2013-05-11

 

PRESSINFORMATION

 

Vi har tagit ställning:

Om Miljöpartiet får bestämma räddas Ölandshamnen från universitetet planer

 

Miljöpartiet har kommit till samma slutsats som en väldigt många kalmarbor.

 

Vi har lyssnat. På opinionen, på intressenterna och på experterna. Vi har vägt för och nackdelar och vi har tagit beslut. Vid vårt senaste medlemsmöte denna vecka satte vi ner foten. Ölandshamnen är en olämplig plats att utveckla ett universitet på.

 

Såväl Linnéuniversitetet som Hamnen och Lantmännen är viktiga för Kalmars framtid. Den Miljökonsekvensbeskrivning som gjorts visar att i Ölandshamnen hamnar de olika intressena i konflikt med varandra.

 

En stark folkopinion har yttrat sig i tusentals namnunderskrifter för att få stopp på byggplanerna, i ett upprop om folkomröstning. Vi går dessa kalmarbor till mötes, så att ingen svårtolkad omröstning behövs. Folkpartiets ja till folkomröstning är hedervärt, men vi tar ställning i själva sakfrågan.

 

Vi grundar vårt beslut på ett gediget underlag, där vi följt processen från kommunledningens insida, då avsiktsförklaringar skrivits och utredningsmaterial upprättats. Men vi har också mer än någotannat parti skaffat oss kunskaper genom att träffa olika intressenter; projektansvariga, Linnéuniversitetets ledning, studenter, KIFAB, hamnen, Lantmännen, övrigt näringsliv, samhällsbyggnadskontoret och olika arkitekter.

 

Vi har fått en nyanserad bild, alla i partiet har inte nått samma slutsats, men som grupp konstaterar vi att det finns alltför många faktorer som talar emot förslaget och alltför många viktiga motstående intressen i hamnområdet. Alla vill vi ge universitetet de bästa förutsättningarna, så att det bidrar till ett bättre Kalmar.

Det hållbara samhälle vi strävar efter gynnas inte av nuvarande planer. Vi har sett att de skulle medföra kraftigt ökade kostnader för skattebetalarna, begränsningar för ett växande universitetet, risker med tunga transporter och farligt gods, en bromskloss för framtida behov inom skogs- och jordbruk, samt – inte minst – motverka en framtid med ökande sjöfart.

 

Kalmarborna ska veta att det finns ett parti att vända sig till om man tycker att det finns bättre lösningar för Linnéuniversitet än att klämmas in på ett av Kalmars mest utsatta lägen, intill växande verksamheter.

 

Vi har lyssnat, förstått och tagit ställning.

 

Kontakt:

Jonas Löhnn, ordförande

jonas@lohnn.se

070-2098200

Relaterade nyheter

Uppsala län, 28 september 2023

Tågkaoset är ett enormt misslyckande

Uppsala län, 22 september 2023

Lyhörd och öppen organisation främjar ständiga förbättringar

Örebro län, 15 september 2023

Camilla Hansén: Politikervardag, och demokratifest

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter