Toleransprojektet i Kalmar kommun

Toleransprojektet i Kalmar kommun

Motion om att Kalmar kommunen genomför ett Toleransprojekt enligt Kungälvsmodellen.
Miljöpartiet vill ha ett öppet och tolerant Kalmar som respekterar och välkomnar människor, oavsett vilka de är eller varför de söker sig hit. Rasism och främlingsfientlighet är ett hot mot vår demokrati. Rasistiska organisationer orsakar mycket personligt lidande. En av vår tids största och allra svåraste utmaningar är att motverka rekrytering till extremintoleranta miljöer. För att motverka grogrunden till rasism och intolerans behövs nu ett metodiskt och långsiktigt arbete i Kalmar som verkligen kan ge resultat.

Kungälvs kommun är en pionjär bland landets kommuner i arbetet för att motverka intolerans hos unga. Deras Toleransprojekt har pågått med framgång i snart 20 år. Det har visat sig vara mycket lönsamt i alla bemärkelser; genom minskat lidande för enskilda, ökad tolerans bland ungdomar generellt och även rent samhällsekonomiskt. Resultatet visar att projektet sätter stopp för framväxten av en vit makt-miljö. I Kungälvs kommun, som sedan 1995 tillämpat projektet, finns idag inga vit makt-organisationer som kan rekrytera ungdomar.

I den socioekonomiska rapporten Intoleransens pris – En socioekonomisk analys av vit makt-rörelsen och Kungälvsmodellen (framtagen av Teskedsorden, Expo och Kungälvs kommun) visar nationalekonomen Ingvar Nilsson och beteendevetaren Eva Lundmark att Kungälvs investering i Toleransprojektet har sparat samhället ca 290 miljoner i utgifter för polis, sjukvård, arbetslöshetsförsäkring och andra kostnader som en vit makt-miljö orsakar. Detta kan vägas mot att projektet har kostat kommunen ca 13 miljoner sedan 1995. Satsningen kan räknas som en lönsam långsiktig social investering.

Skolan är central i arbetet. Lärare måste få stöd i att bemöta rasism och intolerans i klassrummen. Det behövs mer än temadagar. Det krävs ett långsiktigt arbete som inkluderar hela skolpersonalen, socialarbetare och fritidsledare. Målet med projektet är att elever ska inse värdet av att delta i den demokratiska gemenskapen.
 

”Toleransprojektet syftar till att påverka unga med en intolerant världsbild. Målet är att bearbeta åsikter och förändra synen på sig själv och andra. Som del av Toleransprojektet finns Kungälvsmodellen, en pedagogisk metod som kan praktiseras i skolan. En viktig del är att eleven ska få gymnasiebehörighet eftersom det finns en koppling mellan utbildning och att lämna destruktiva miljöer. (2014, http://toleransprojektet.se/, hämtad 2014-10-09)

Toleransprojektet är en undervisningsmetod som handlar om att påverka attityder med ett långsiktigt och uthålligt arbete. Undervisningen sker under ett helt läsår, med träffar varannan vecka. Med berättelsen i centrum kopplas dåtid och nutid samman och elevernas motstånd mot rasism och intolerans stärks. På sikt motverkas även våld, trakasserier och mobbning. Undervisningsmodellen har lyfts fram av FN som en lämplig strategi för att motverka intolerans bland ungdomar och över 20 kommuner runt om i Sverige har bestämt sig för att arbeta med metoden.

Eftersom arbetet med Toleransprojekt utvecklats under många år finns lång erfarenhet av såväl kommunalt ledningsarbete som metoder för införande och drift i olika kommuner. Vikten av att utgå från lokala förutsättningar och tillsammans resonera sig fram till metoder och lösningar betonas. Kungälvs kommun och Teskedsorden erbjuder nya kommuner hjälp och stöd att komma igång. Implementeringen sker i fyra steg: Behovsanalys, Kompetensutveckling, Implementeringsstöd samt Uppföljning.

Miljöpartiet de gröna har i riksdagen varit pådrivande för att satsa statliga pengar som ger möjlighet att utveckla och genomföra Toleransprojekt i ännu fler kommuner. Miljöpartiet de gröna i Kalmar anser att det är hög tid att vår kommun tar krafttag mot intolerans och rasism bland unga. Vi vill göra det genom att ta del av Toleransprojektets erfarenheter och metoder. Här handlar det om att gå in med en långsiktig, proaktiv, välbeprövad metod och förebyggande satsning som dessutom kan spara samhället miljontals kronor. Vi vill se denna motion som ett sätt att stärka demokratin inför framtiden.

Mot denna bakgrund yrkar vi;
– Att kommunen får i uppdrag att genomföra en implementering av ett Toleransprojekt enligt Kungälvsmodellen i Kalmar kommun.
Patricia Vildanfors (MP)

Relaterade nyheter

Västmanland, 29 maj 2024

Digital valstuga!

Uppsala län, 28 maj 2024

Kraftsamling för Region Uppsala

Örebro län, 27 maj 2024

NA Debatt: SD går till motangrepp med lögnen som vapen

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter