Vatten

 

Vatten är vårt viktigaste livsmedel och grunden till allt liv. Att säkra invånarnas tillgång till vatten är en av kommunens viktigaste ansvarsområden. Det kräver en gedigen och långsiktig politik som täcker alla olika områden. Det krävs en politik som prioriterar. Det handlar om allt från att säkra dricksvattnets kvantitet och kvalitet, planera för dagvattenhantering för att undvika översvämningar och skapa effektiv avloppsrening. Det handlar om att bevara våra vattenmiljöer, skydda Kalmarsund och säkra våra havs förmåga att leverera viktiga ekosystemstjänster. 

 

Situationen för alla dessa områden är idag ansträngt, inte minst på grund av miljöförstöring och klimatförändringar. Olika projekt genomförs för att rädda Östersjön men de är långt ifrån tillräckliga. Mer måste göras för att åtgärda orsakerna och inte bara symptomen. Miljöpartiet kommer alltid och har alltid prioriterat vattenfrågor. Tack vare oss ska det reningsverk Kalmar kommun nu bygger bli ett av Sveriges bästa. Men det räcker inte. Vi vill ta ett helhetsgrepp om vattenfrågorna inom kommunen och ge dem den prioritering de förtjänar och behöver. 

 

 

Vi vill: 

  • Genomföra åtgärder för att minska onödig förbrukning av dricksvatten inom kommunen.

 

  • Minska övergödningen i havet genom att ta upp näringsämnen, exempelvis genom försök med biomassa från havet för biogasproduktion.

 

  • Att dagvattnet i tätbebyggda områden renas bättre med hjälp av växter och biokol.

 

  • Minska den kommunala användningen av plast och förbättra återvinningen för att minska mängden plast som hamnar i havet.

 

  • Att vattnet ska renas på sin väg till kusten genom ännu fler åtgärder i odlingslandskapet. Exempelvis genom våtmarker, fosforfällor, översilningsytor, skyddszoner, reglerad dränering eller återförsel av bevattningsvatten. 

 

 

Vill du veta vad vi mer vill göra i Kalmar? Här hittar du hela vårt valmanifest. 

   

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: