Integration

För att kunna skapa ett tryggt och humant samhälle vill vi att Karlskoga kommun ska underlätta integrationen.

Vi vill att människor som kommer till Karlskoga från andra länder snabbt ska komma i kontakt med skolan, vården och arbetsmarknaden.

För att kunna göra det krävs ett stort utbud av olika lösningar för att möta de förutsättningar och ta tillvara på den kompetens som finns tillgänglig. Vi vill att Karlskoga kommun verkar för att skapa mötesplatser för människor och att arbetet sker med ett långsiktigt mål, inte som ett enstaka projekt.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: