Handlingsplan för solel

Handlingsplan för solel

Vi står inför en solelsrevulution. Det kommer inom kort att vara rent oekonomiskt att inte ha tillgång till egenproducerad solel. Vi vill att Karlskoga kommun ska ligga i framkant i den utvecklingen.

Motion till Kommunfullmäktige

Handlingsplan för solenergi i Karlskoga kommun

 

Karlskoga kommun har både i Vision 2020 och i fullmäktigemålen fastslagit att kommunen ska vara ett hållbart samhälle med en ekologiskt hållbar utveckling. Vi vill att Karlskoga kommun ska leva upp till dessa löften.

Priserna för att installera solceller sjunker hela tiden och återbetalningstiden ligger nu så lågt som mellan 5 och 15 år beroende på anläggning och förutsättningar. Utvecklingen inom området går också snabbt och det kommer snart att vara rent oekonomiskt att inte ha tillgång till egenproducerad solel.

En solelsanläggning kräver efter installation ett minimalt underhåll och producerar helt ren el, fri från alla sorters utsläpp.

Vi vill därför att Karlskoga kommun tar fram en handlingsplan för ett långsiktigt arbete där man i ett första skede tar reda på vilka av kommunens fastigheter som är lämpade för egen solelsproduktion, vare sig det rör sig om tak, staket, gatlampor eller andra kreativa lösningar, och därefter en strategi för att kunna installera solceller vid alla ny- och ombyggnationer där det är lämpligt. Handlingsplanen ska också fokusera på innovation och utbildning.

Karlskoga har en lång tradition som en innovativ teknikstad som länge legat i framkant i den tekniska utvecklingen. En handlingsplan för solel är det första steget i en utveckling där Karlskoga på ytterligare ett område kan ligga i den tekniska utvecklingens framkant.

En konkret utbyggnad av solel kommer kunna skapa intresse och stimulans för unga att söka sig till teknisk utbildning samt att ge näringslivet incitament att investera.

De kunskaper som handlingsplanen kommer fram till kommer också att kunna spridas vidare till de kommunmedborgare som själva vill installera solelsanläggningar och därmed bidra till en ännu mer hållbar utveckling för kommunen.

Miljöpartiet de gröna yrkar att kommunfullmäktige beslutar

att ta fram en handlingsplan för solenergi i enlighet med motionens intentioner.

 

Relaterade nyheter

Värmland, 16 augusti 2022

Grön tågturné genom Värmland

Skåne, 15 augusti 2022

”Sjukvården bör ta psykisk ohälsa på lika stort allvar som ett brutet ben eller ett dåligt hjärta”

Halland, 14 augusti 2022

En rättvis och snabb omställning

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter