Läxfri skola

Läxfri skola

Vi vill se en jämlik och kunskapsbaserad utbildning för alla elever i Karlskoga kommun. Vi föreslår därför i en motion till Kommunfullmäktige att införa läxfri undervisning i alla kommunens skolor.

Motion till Kommunfullmäktige

Läxfri skola

 

I flera kommuner i landet har det under de senaste åren införts läxfri undervisning. Norrevångsskolan i Karlshamn och Rotundaskolan i Västerås är två exempel på skolor där läxorna tagits bort. Resultatet av detta är entydigt på båda skolorna, elevernas meritvärden, andelen behöriga till nationella program på gymnasiet och andelen elever som uppnått målen i alla ämnen ligger samtliga över riksgenomsnittet.

Den största resursen för elevers lärande är deras lärare. Lärare med en god utbildning och ett stort engagemang i barnens utbildning. I läroplanen för grundskolan står det att all utbildning inom varje skolform ska vara likvärdig för alla elever.

Vi vill skapa förutsättningar för alla elever att genomföra sina studier under skoldagen med hjälp av utbildade pedagoger. Vi vill inte att det pedagogiska ansvaret ska falla på elevernas föräldrar. Det är viktigt att alla elever ges en jämlik utbildning oavsett föräldrars möjlighet att ge stöd vid läxläsning.

Barnkonventionens tredje paragraf anger att det är barnens bästa som ska komma i främsta rummet vid alla beslut som rör barn. Med det i åtanke, tillsammans med de oerhört goda resultat som visats på de skolor som infört läxfri undervisning och Karlskoga kommuns egen vision om att vara en känd som en pedagogisk och kunskapsmässigt banbrytande utbildningsort, så anser vi att Karlskoga kommun ska införa läxfri undervisning för samtliga elever i kommunens skolor.

Miljöpartiet de gröna yrkar att kommunfullmäktige beslutar

att införa läxfri undervisning för samtliga elever i kommunens skolor.

Relaterade nyheter

Västerbotten, 28 september 2022

Idag öppnas riksdagen

Örebro län, 23 september 2022

SVT Örebro: Att MP åker ur regionen kommer leda till mindre skarpa förslag för kollektivtrafiken

Halland, 18 september 2022

Miljöpartiet i Halland

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter