Träbyggnadsstrategi

Träbyggnadsstrategi

Det finns många fördelar med att bygga i trä istället för stål och cement. Karlskoga kommun skulle kunna vara en aktiv del av den utvecklingen genom att ta fram en koncernövergripande träbyggnadsstrategi.

Motion till Kommunfullmäktige

Träbyggnadsstrategi

 

Vi står inför en ny era av bostadsbyggande i Sverige. Det finns ett behov av att bygga många nya bostäder på kort tid för att möta den efterfrågan som finns idag och som kommer att finnas i framtiden. Det gäller även för Karlskoga kommun.

Samtidigt så vet vi idag att byggsektorn idag orsakar lika mycket klimatutsläpp som all privatbilism i Sverige. Den övervägande delen av utsläppen sker under byggfasen och påverkas av valet av material.

Genom att bygga flerbostadshus och andra byggnader i trä istället för betong kan vi kraftigt minska vår klimatpåverkan. Anledningen till minskningen är att det går åt mindre energi att bygga i trä, att träet binder koldioxid under husets livstid och att ett trähus kan nedmonteras och energiåtervinnas när det tjänat färdigt. En satsning på träbyggande skulle ge stora klimatvinster och samtidigt stärka kommunens miljöprofil.

Processen att bygga i trä är enklare och snabbare än att bygga i betong, priset är ofta billigare, klimat- och miljönyttan är avsevärt mycket större, det skapar svenska jobb inom skogsbruk och träförädlningsindustrin och materialet går att återvinna i slutet av byggnadens livscykel. Fördelarna är således många och liknande strategier finns redan i andra kommuner.

Vi vill därför att Karlskoga kommun tar fram en träbyggnadsstrategi för kunna möta dagens och framtidens behov av bostäder på ett socialt, ekonomiskt och klimatmässigt hållbart sätt.

Miljöpartiet de gröna yrkar att kommunfullmäktige beslutar

att Karlskoga kommun tar fram en koncernövergripande träbyggnadsstrategi.

 

Relaterade nyheter

Västerbotten, 28 september 2022

Idag öppnas riksdagen

Örebro län, 23 september 2022

SVT Örebro: Att MP åker ur regionen kommer leda till mindre skarpa förslag för kollektivtrafiken

Halland, 18 september 2022

Miljöpartiet i Halland

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter