Demokrati

Demokrati

Grunden för att kommunen ska fungera väl och för att dess invånare ska känna sig uppskattade och delaktiga är ett väl fungerande demokratiskt arbete inom kommunens alla områden.

Miljöpartiet ser det demokratiska arbetet som ett led i varje process, i varje beslut och varje uppföljning. Det demokratiska arbetet skapar förutsättningar för ömsesidig förståelse mellan beslutsfattare och medborgare.

Vi vill att kommunen aktivt och med bestämdhet ska arbeta för ett större öppenhet och medborgarinflytande. Det krävs tydliga plattformar för hur medborgare i varje fråga ska kunna göra sin röst hörd och få tillgång till information.

Nyheter på Demokrati

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter