Ekonomi / Näringsliv

Ekonomi / Näringsliv

För att kunna uppvisa en grön och hållbar kommun krävs att man har en ekonomi i balans utan onödiga kostnader. Kommunens skuldbörda är i dagsläget allt för stor.

Vi vill att kommunen vidtar nödvändiga åtgärder för att minska sina skulder, inklusive den stora pensionsskuld som kommunen har. Det är väldigt viktigt för kommunens framtid att vi kan sanera ekonomin så att nödvändiga investeringar i barn och ungdomars framtid, skola, barnomsorg och äldrevård m.m. inte får stå tillbaka på grund av en dåligt skött ekonomi.

Vi vill att Karlskoga kommun ska ha ett aktivt näringslivsprogram som tar till vara gröna värderingar, gröna jobb och ett grönare näringsliv. Det är fel av kommunen att se omställningar till ett grönare och hållbarare samhälle som kostnader. De är investeringar i jobb, utbildning och trygghet för kommunens medborgare och dessa satsningar måste prioriteras.

Det krävs riktade satsningar från kommunens sida för att tackla problemen med ungdomsarbetslöshet. Detta måste göras genom att skapa en trygghet och framtidstro i kommunen, genom satsningar på utbildning och motiverande verksamheter för barn, ungdomar och unga vuxna. Det krävs en lösningsorienterad verksamhet som satsar på fler gröna jobb och förkortad arbetstid för att kunna dela på välfärden, skapa förutsättningar för livskvalitet och ge fler möjlighet till eget arbete.

Vi behöver ett lokalt näringsliv som bygger på en mångfald av olika branscher och näringar för att kommunen ska vara hållbar och motståndskraftig i en allt mer global ekonomi. Vi måste kunna prioritera lokalt producerade produkter och tjänster och detta kräver att man vågar satsa lokalt.

Vi vill att kommunen aktivt ska arbeta för att främja och utöka besöksnäringen i kommunen. Detta måste ske på många olika sätt för att möta de olika behov som finns. Kommunen skall verka som en sammanhållande aktör och skapa goda plattformar för samarbete mellan olika aktörer inom besöksnäringen i Karlskoga kommun med omnejd.

Vi vill att Karlskoga kommun ska sälja sin andel i Örebro flygplats. Vi anser att det är fel att kommunen aktivt åtar sig att årligen subventionera flygtrafiken med miljonbelopp. Flygtrafiken är det transportsätt som har störst negativ inverkan på miljön och klimatet. Kommunens verksamhet är inte beroende av flygplatsen, om näringslivet är det så borde de själva stå för kostnaderna.

 

Nyheter på Ekonomi / Näringsliv

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter