Energi och klimat

Energi och klimat

Vi vill att Karlskoga kommun på allvar börjar ta ansvar för att minska sin klimatpåverkan genom drastiskt minksade utsläpp i alla kommunens verksamheter samt att aktivt verka för att underlätta och skapa förutsättningar för kommunens invånare att göra detsamma.

Karlskoga kommun ska verka för en ökad tillgänglighet på biogas för att göra det lättare för kommunens medborgare att välja klimatsmarta bilar.

För att nå dessa mål krävs nytänkande och innovation. Vi vill bland annat att kommunen ska satsa på fler och bättre cykelvägar i hela kommunen. Detta arbete bör göras i samverkan med närliggande kommuner för att kunna erbjuda säkra cykelvägar runt Möckeln, till Kristinehamn och till Lekhyttan. Vi vill se ett införande av en bilpool som är tillgänglig för både kommunens verksamheter och dess medborgare samt en ökad satsning på kollektivtrafik på kvällar och helger.

Kollektivtrafiken måste utvecklas för att vara det bästa alternativet för både arbetspendling och fritidsresor. Karlskoga kommun ska arbeta för en utveckling av kollektivtrafiken i kommunen. Kommunen ska vara en pådrivande aktör i alla sammanhang för en utveckling av kollektivtrafiken i Örebro län samt till angränsande län.

Kommunens fastigheter ska vara energiproducerande där så är försvarbart. Detta kan till exempel ske genom takmonterade solceller. Kommunen ska även skapa ett kunskapscenter ditt enskilda företag och medborgare kan vända sig för att få hjälp att själva välja anpassade lösningar. Karlskoga Energi och Miljö AB ska vara en aktiv och välkomnande samarbetspartner för alla som vill minska sina klimatutsläpp.

Kommunens upphandlingsregler ska gynna lokalt producerad mat, med korta transportsträckor och få mellanhänder i produktionsleden. Kommunen ska aktivt verka för närodlad och ekologisk mat i alla sina verksamheter. Det krävs nya och innovativa lösningar för att kunna säkerställa matens minskade klimatutsläpp genom ekologisk produktion och drastiskt minskade transporter. En större del av maten som serveras ska vara vegetarisk.

 

Nyheter på Energi och klimat

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter