Livskvalitet

Livskvalitet

Vi vill att Karlskoga kommun ska verka för en god livskvalitet hos sina medborgare.

Vi vill att Karlskoga kommun ska vara en plats där kulturlivet frodas och där man kan ägna sig åt en mängd olika idrotter och föreningsaktiviteter på olika nivåer. Vi vill att alla kommunens verksamheter har som mål att öka livskvaliteten hos medborgarna. Vi vill skapa livsbejakande boendemiljöer, tankeväckande mötesplatser och hälsofrämjande fritidsaktiviteter.

Vi vill göra detta genom att skapa inbjudande stadsdelar i Karlskoga som kan bli upplyftande mötesplatser för kommunens medborgare alla tider på dygnet.

Vi vill revidera översiktsplanen så att centrala grönområden runt möckeln säkras från ytterligare exploatering. Dessa områden är ett unikt och ovärderligt inslag i kommunen som lockar till tiotusentals besök varje år, från både Karlskoga och andra orter. Det vore oansvarigt att bygga bostäder eller tillåta verksamheter på dessa platser som skulle beröva ca 30 000 medborgare centrala och attraktiva grönområden. Nya bostäder ska i första hand byggs i närhenten av skolor och handel och ha god tillgång till kollektivtrafik.

Vi vill att Karlskoga kommun skapar ett medborgarcenter. Centret ska arbeta som knutpunkt mellan kommunens verksamheter och invånare. Ett medborgarcenter dit man kan vända sig med alla frågor skulle skapa en större insyn och transparens i kommunens arbete samtidigt som det skulle bidra till en ökad förståelse för kommunens verksamheter och invånarnas behov och önskemål.

Karlskoga kommun ska göra större satsningar på flera olika idrotter och fritidsaktiviteter. Det är en fråga om jämställdhet och demokrati att inte en eller ett fåtal idrotter blir dominerande i kommunens verksamhet. Det krävs en ordentlig upprustning av många olika idrottsanläggningar och hallar för att möta de behov och den efterfrågan som finns. Kommunen behöver göra särskilda satsningar på tjejers idrottande. En upprustning av Nobelstadion skulle göra den till ett alternativ för större nationella evenemang.

Nyheter på Livskvalitet

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter