Vård och omsorg

Vård och omsorg

Den vård och omsorg som Karlskoga kommun bedriver ska präglas av långsiktigt tänkande med både brukarnas och personalens bästa i fokus. Ett öppet sinne för nya och innovativa lösningar är en förutsättning för att kunna ge vård och omsorg utefter de behov och den efterfrågan som finns.

Vi vill att ansvaret i organisationerna ska finnas så långt ner som möjligt, nära brukaren och personalen. Beslut om hur den vardagliga verksamheten bäst ska skötas måste vara förankrade i verkligheten och inte vara skrivbordsprodukter. Goda möjligheter till anpassningar kan åstadkommas genom en förändrad syn på ansvar inom kommunens sociala verksamhet.

Karlskoga kommun ska i mycket hög grad verka för friskvård och förebyggande insatser och därmed minska kostnaderna för sjukvård. Satsningar på friskvård och förebyggande arbete får inte ses som kostnader, utan ska ses som investeringar i kommunens medarbetare och medborgare. Det är både billigare och enklare att se till att människor håller sig friska än att bota skador och sjukdomar.

Vi vill förbättra villkoren för personal inom kommunens vård och omsorg. Det ska bli enklare för personal på olika avdelningar att skapa och erbjuda olika alternativ på hur verksamheten kan bedrivas. Vi vill också se en ökning av personal med olika etnisk bakgrund för att möta både nuvarande och kommande behov.

Maten är en viktig del för äldres välbefinnande. Vi vill att man låter de äldre som vill och kan delta i matlagningen ska få göra det, samt att man tar större hänsyn till deras önskemål om val av mat. Att laga och äta mat handlar om mer än bara näring och ekonomi, det handlar om gemenskap, omtanke och livskvalitet

 

Nyheter på Vård och omsorg

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter