Vi är Karlskrona

Karlskrona har i alla tider varit en internationell och mångkulturell plats. Det är vi stolta över. Vi vill att Karlskrona ska utvecklas till att bli ett föredöme för integration. Miljöpartiet har en vision om ett Karlskrona där alla människor är med och bidrar till kommunens utveckling. För att förverkliga detta spelar såväl föreningsliv som privata aktörer en avgörande roll.

Miljöpartiet vill

  • inrätta ett politisk organ för övergripande och samordnat ansvar för integration i Karlskrona
  • öka samverkan med privata aktörer och medborgare kring integration
  • stödja nyanlända att delta i befintliga språkkurser och andra integrationsaktiviteter genom exempelvis transportstöd
  • fortsätta att utveckla snabbspår till arbete

Fördjupning i ämnet Integration

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk:

Läs mer

Andra ämnen som relaterar till Integration