Från kommunfullmäktiges sammanträde den 30/9

Sista dagen i september och dagen efter folkhälsomyndigheten och regeringen släppt på restriktioner hade vi ett digitalt fullmäktigemöte. Den här gången var det Madeleine Norman och Tommy Andersson som representerade MP Karlskrona. Sammanträdet började kl. 13 och höll på till 17.30 och det var många ärenden vi i miljöpartiet var inblandade i.

Här kommer en lista över vad vi i miljöpartiet var inblandade i:

  • Madeleine tänkte ställa en muntlig fråga om tillagningskök på förskolor som nu tas bort på några, men det hanns inte med.
  • Vi lämnade in två nya motioner – en om gratis simskola och en om cykelväg Gängletorp-Jämjö.
  • Vi kommenterade cykelbokslutet båda två och kunde konstatera att det tas upp pengar i budgeten, men det satsas bedrövligt lite. Det var mest vi som kritiserade styret. Karlskrona kommun är en av de sämsta i södra Sverige på satsning på cykel.
  • Vår motion om att rena vårt avloppsvatten från läkemedel gick igenom med förbehåll att man får pengar från naturvårdsverket. En framgång för oss.
  • Vi yrkade bifall på en motion från V om jourarbete. Den blev slutligen återremitterad eftersom hela oppositionen ville stödja en av att-satserna.
  • Vår motion om medborgarkontor i Mellanstaden blev ”Besvarad”. Vi yrkade naturligtvis bifall, men ingen annan tyckte det.
  • Vår motion om bilfria zoner vid skolan blev ”Besvarad” efter en ganska lång debatt. Vi yrkade naturligtvis bifall, men ingen annan tyckte det. Vi kommer att återkomma i den frågan.
  • Vår motion om annullering av oanvända utsläppsrätter fick ”Avslag”. Vi yrkade naturligtvis bifall och fick stöd från V, men ingen annan tyckte det.

Som vanligt en del motgångar, men även en framgång med vår motion om rening av avloppsvatten.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: