Medlemsmöte för MP Karlskrona den 20 mars 2023

Vi hade besök av Katarina Luhr som är riksdagsledamot för MP, är ledamot i civilutskottet och bostadspolitisk talesperson för MP riks. Dessutom är hon riksdagsfadder för Blekinge eftersom vårt län inte har någon riksdagsplats för MP. Hon pratade om den bostadspolitik MP vill driva, men vi kom i den följande diskussionen med Katarina såklart in på en del andra frågor också. Det blev också en kort diskussion om arbetssätt för den nya politiska gruppen.

Husdrömmar med Katarina Luhr

I dagsläget är det inte många bostäder som byggs i Sverige, men behovet uppskattas till ca 50 000 nya bostäder per år till 2030. Det finns flera anledningar till den låga byggtakten, men några är det höga ränte- och kostnadsläget och att nuvarande regering dels har slopat det investeringsstöd som fanns tidigare och dessutom fokuserar mera på villabebyggelse och i betydligt mindre grad på lägenheter.

Socialt är det många som har problem med att kunna betala hyran och hotas av vräkning och det är dessutom ett växande problem med segregationen.

Det är en mänsklig rättighet att ha en egen bostad och Miljöpartiet vill att det ska finnas en mångfald av bostadstyper (hyresrätter, bostadsrätter, kollektivboende, villor, seniorboende etc.) eftersom man har olika behov i olika skeden i livet och för att bekämpa segregationen. Vi vill också att hemlöshet och vräkningar ske bekämpas med kraft, att byggande självklart ska ske hållbart och att ta med aspekter som hälsa, natur- och kulturvärden, kollektivtrafik och markanvändning i planeringsskedet. Vi tycker också att vi ska ta tillbaka investeringsstödet, att staten ska erbjuda ett startlån för förstagångsköpare, statliga lån specifikt för byggande på landsbygden och att byggföretagen måsta sluta att skräpa ner i den utsträckning som sker nu. Ett grönt ROT-bidrag är också en tanke som diskuteras.

Vi kom i diskussionen också in på vad boende på landsbygden önskar sig och det kom förslag på att bygga ut servicen kraftigt även i mindre samhällen med distriktssköterska, bibliotek, möjlighet till distansarbete, samlingslokaler, inventera ödetorp och få folk att rusta dem för att bosätta sig där och mycket annat.

Det var ett bra föredrag av Katarina och en bra diskussion runt hennes framförande. Hon tackades med ett träd i Vi-skogen och önskades varmt välkommen tillbaka.

Nya politiska gruppen

På årsmötet beslutades att vi ska bilda en politisk grupp och på dagens möte blev det en diskussion om hur gruppen ska arbeta i relation till styrelsen och medlemsmötet. Gruppen håller på att formera sig och önskade synpunkter från medlemsmötet på vilka förväntningar som finns på gruppen. Vem står för initiativet gällande vilka frågor som gruppen ska driva?

Slutsatsen blev att vi får ”känna oss fram”, men vi känner oss trygga med att vi gemensamt kommer att komma fram till bra arbetssätt framöver eftersom vi har ett så bra samarbetsklimat i MP Karlskrona.

Kommande möten

Mp Blekinge har sitt årsmöte söndag den 26 mars på Ronnebygatan 3 i Karlskrona.

Nästa medlemsmöte är den 3 april.

Relaterade nyheter

Västmanland, 29 maj 2024

Digital valstuga!

Uppsala län, 28 maj 2024

Kraftsamling för Region Uppsala

Örebro län, 27 maj 2024

NA Debatt: SD går till motangrepp med lögnen som vapen

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter