Medlemsmötet den 14 november 2022

På det välbesökte mötet gick vi igenom ett antal insändare, debattartiklar, brev, inbjudningar och manifestationer som är klara eller på gång. Vi har skrivit om flyktingar från Ukraina som inte längre får åka buss gratis och därmed hindras ett delta i många aktiviteter eftersom dagersättningen är väldigt låg. En debattartikel om kärnkraft är också på gång liksom en insändare om solceller på Amiralens köpcentrum.

Vi gick också igenom läget för de arbetsgrupper vi startat, informerade om medlemsläget samt informerade om läget för den lokal vi har nu och som vi tvingas lämna mm.

Efter medlemsmötet var det ett digitalt möte som riks bjudit in till för att diskutera hur vi ska jobba i opposition och flera av oss stannade kvar och deltog i det mötet. Vi konstaterade att de planer vi redan har diskuterat stämmer väl överens med det som kom fram under mötet,

Relaterade nyheter

Örebro län, 1 mars 2024

Camilla Hansén (MP): Vi behöver europeisk politik för länets mathantverkare

Uppsala län, 22 februari 2024

Våra förtroendevalda

Örebro län, 19 februari 2024

Adam Arnesson (MP): Motståndskraften behöver stärkas

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter