Miljöpartiet på kommunfullmäktige 25/5

Digitalt möte via Teams. Vi deltog i debatten vid våra egna motioner varav en blev godkänd och två blev besvarade. Madeleine var också med under den interpellation om hyressättning som hon själv skrivit.

Motion om att inrätta Skolskogar där så är möjligt
Vårt syfte med motionen var att ge berörda förvaltningar i uppdrag att inrätta skolskogar där så är möjligt. Vi fick ett lite märkligt svar från förvaltningen där man tyckte att det här är bra och forskningen styrker det. Man skrev också att om kommunen skulle göra vad vi föreslog skulle man göra enligt en viss modell. Med det ansåg man att motionen var besvarad.

Vi yrkade på återremiss eftersom vi ville ha ett svar som visade kommunens ambition, men det blev inte så. Vänsterpartiet höll med oss, men det hjälpte tyvärr inte.

Motion angående Odlingsmöjligheter på våra förskolor som en pedagogisk del av Sveriges livsmedelsförsörjning
Med den här motionen ville vi att kommunen ska verka för att alla kommunala förskolor får tillgång till odlingsytor i sitt närområde.

Vi fick bifall på den – mycket glädjande för oss och för alla barn på våra förskolor.

Motion om en stadsdelsnämnd i Mellanstaden
Vi ville med den här motionen att kommunen skulle tillsätta en utredning med syfte att utarbeta förslag om inrättande av kommundelsnämnd för området Mellanstaden i Karlskrona.

Förvaltningen gav oss ett utförligt svar, men menade då att med det som redan gjorts och ska göras kunde motionen vara besvarad.

Vi argumenterade för att den skulle bifallas, men det gick ingen annan med på.

Interpellation om AB Karlskronahems hyreshöjning
Madeleine har skrivit en interpellation i vilken hon frågade hur Karlskronahem kan motivera sin hyreshöjning, som är den högsta av alla kommunala hyresbolag i Blekinge och som ligger långt över riksgenomsnittet.

Hon fick svar från Börje Dovstad som hon inte var nöjd med, men det blev ändå en diskussion om hyrorna i Karlskronahem. Även vänsterpartiet deltog i debatten.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: