Rena hav

Vi är beroende av haven för såväl mat som jobb inom fiske, sjöfart och turism. Men under vattenytan mår Östersjön inte bra. Nedskräpning, övergödning och miljögifter utgör ett hot mot djurlivet, havets buffertförmåga och vår livsmedelsförsörjning.

Miljöpartiet vill

  • ta fram en handlingsplan för att minska utsläppen av mikroplaster
  • investera i ozonrening på reningsverken för att minska läkemedelssubstanserna som kommer ut i havet
  • aktivt arbeta med att informera om vår havsmiljö och upplysa vad medborgare kan göra
  • investera i lokala miljöprojekt för att förbättra kvalitén på havsmiljön, t.ex. musselodlingar och rensa kusten från nedskräpning

 

Vi människor är beroende av haven. De ger oss luft att andas, mat att äta och jobb inom fiske, sjöfart och turism. Haven hänger ihop och vår vackra skärgård är en del av den. Men under vattenytan mår haven inte bra. Haven får ta emot flera ton plast, skräp, flera tusen ton övergödande ämnen och enorma mängder kemikalier från jordbruk, industrier och avloppssystem vilket utgör ett hot mot den biologiska mångfalden i haven, havets buffertförmåga och vår livsmedelsförsörjning. 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk:

Läs mer

Andra ämnen som relaterar till Rena hav