Grönt samhällsbygge

Grönt samhällsbygge

Vi vill se ett ökat bostadsbyggande i hela kommunen. All byggnation ska ske på ett hållbart sätt med stor hänsyn till naturområden och planering som beaktar framkomlighet med kollektivtrafik och cykel.

Miljöpartiet vill

 

En bostad är en mänsklig rättighet. Alla behöver någonstans att bo, men idag är bostadsbristen ett faktum. Vi vill ha ett ökat bostadsbyggande i hela kommunen, även på de mindre orterna, men på ett smart sätt. Innan spaden sätts i jorden måste man ha klart för sig hur man ska transportera sig. Snabb kollektivtrafik och raka, säkra cykelstråk är då mycket viktigt. De sociala band man formar med grannar och närstående är väldigt beroende av var man bor. Att flytta kan för många vara en smärtsam process, särskilt när det görs av nöd och inte av fri vilja. Därför är det viktigt att bygga bland annat trygghetsboenden ute på landsbygden. Närheten till naturen är viktigt för folkhälsan och det är av yttersta vikt att vi slår vakt om de naturnära områden vi har här i Karlskrona.

 

Nyheter på Grönt samhällsbygge

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter