Integration

Integration

Karlskrona har i alla tider varit en internationell och mångkulturell plats. Det är vi stolta över. Vi vill att Karlskrona ska utvecklas till att bli ett föredöme för integration. Miljöpartiet har en vision om ett Karlskrona där alla människor är med och bidrar till kommunens utveckling. För att förverkliga detta spelar såväl föreningsliv som privata aktörer en avgörande roll.

Miljöpartiet vill

Nyheter på Integration

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter