Rena hav

Rena hav

Vi är beroende av haven för såväl mat som jobb inom fiske, sjöfart och turism. Men under vattenytan mår Östersjön inte bra. Nedskräpning, övergödning och miljögifter utgör ett hot mot djurlivet, havets buffertförmåga och vår livsmedelsförsörjning.

Miljöpartiet vill

 

Vi människor är beroende av haven. De ger oss luft att andas, mat att äta och jobb inom fiske, sjöfart och turism. Haven hänger ihop och vår vackra skärgård är en del av den. Men under vattenytan mår haven inte bra. Haven får ta emot flera ton plast, skräp, flera tusen ton övergödande ämnen och enorma mängder kemikalier från jordbruk, industrier och avloppssystem vilket utgör ett hot mot den biologiska mångfalden i haven, havets buffertförmåga och vår livsmedelsförsörjning. 

Nyheter på Rena hav

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter