5% av förtroendevalds ersättning till välgörenhet

”Tänk dig en värld utan krig, fattigdom och hunger, en värld där naturresurserna förvaltas hållbart, klimatförändringarna har bromsats och ekosystemen är friska…..” (Början av Johanna Sandahls förord i boken Omtänk.) Av Ann-Kristin Drevnor, förtroendevald, Initiativtagare och motionär till vårt årsmöte

Klimatförändringarna är inte en framtidsfråga, de händer här och nu. Vi läser om hur isen smälter i Arktis, extremväder på olika delar av vår jord och krig och konflikter är en del av det dagliga nyhetsflödet.
Vi människor är en del av en helhet som har byggt upp under miljontals år och som nu håller på att gå sönder på grund av vår oaktsamhet. Att vara ute i naturen och njuter av den är fantastiskt skönt och läkande och därför måste vi alla hjälpas åt att kämpa för att kommande generationer ska kunna göra detsamma. Vi behöver vara omtänksamma och ödmjuka inför allt det som naturen ger oss.
Vi vet att varje enskild människas handling påverkar vår omvärld och framtid vilket gör att vi har stora möjligheter att skapa en bra framtid för de som kommer efter oss. Att inte respektera naturens villkor drabbar i längden alla jordens invånare – även oss själva.
Utifrån ovanstående och i diskussion med partikollegor växte en tanke fram hos mig om att vi förtroendevalda i Miljöpartiet de Gröna Kävlinge borde dra vårt strå till stacken. Mina tankar bildade en motion som fanns med på årsmötet som vi hade den 3 mars i år och alla som närvarade tyckte att detta var en bra idé som vi nu ska genomföra.
I motionen står det att alla förtroendevalda avsätter 5% av sin bruttoersättning som de får för sitt/ sina uppdrag som förtroendevald och pengarna ”öronmärks” för välgörande ändamål. De välgörande ändamålen ska rymmas inom Miljöpartiets politik som uttrycks i följande text:
”Vi vill föra en politik där vi lever inom naturens ramar, med insikt om vårt djupa beroende av varandra. Vi vill vara en röst för dem som inte kan göra sina röster hörda. Denna gränslösa solidaritet kan uttryckas trefaldigt:
• solidaritet med djur, natur och det ekologiska systemet
• solidaritet med kommande generationer
• solidaritet med världens alla människor”

Detta kommer också att skrivas in i kandidatkontraktet så att alla som ställer upp i kommande val är medvetna om detta förbehåll.
Som grädde på moset hoppas vi att detta kan inspirerar andra föreningar och partier att hitta sina sätt att bidra till en hållbar värld utifrån sina värderingar.