Årsmöte 2019

Årets årsmöte avhölls den 3 mars på Dahls hotell i Löddeköpinge, där vi också fick chansen att förhandsinviga den nya restaurangen som ska drivas av Lucy's.

Det blev en del omstuvningar i styrelsen med en ny ordförande och en nedbantning av styrelsen från sju till fem ledamöter. Vi tror därmed att styrelsearbetet kan bli effektivare och att vi kan bättre skilja vardagsarbetet i kommunpolitiken och det långsiktiga gröna arbetet med en positiv utveckling även efter 2022.

Styrelsen består därmed av följande personer:

Till  ny ordförande valdes Nina Lenngren
Vice ordförande är AnnaPeri Erlandsson, som är vald till 2020
Daniel Norrby omvaldes på två år till sekreterare
Per-Åke Rask omvaldes på två år till kassör
Anders Sjöholm omvaldes på ett år till ledamot
Oscar Drevnor och Ole Persson är valda som ersättare till 2020
Lars Lundström är som partiföreträdare adjungerad till styrelsen

Årsmötet beslutade också på förslag från Ann-Kristin Drevnor att alla med förtroendeuppdrag i kommunen avsätter 5% av sitt arvode till föreningen, som sedan skänker dessa pengar till ett ändamål som ligger i linje med Miljöpartiets profil.

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: