Cykelväg längs kusten i Kävlinge

I Trafikverkets remiss för Transportinfrastrukturplanen för Skåne 2018-2029 har cykelleden längs kusten flyttats från 2021 till 2029. Miljöpartiet i Kävlinge tycker detta är djupt olyckligt

På Lars Lundströms och Olof Cernes initiativ stärkte Tekniska nämnden motståndet mot att Trafikverkets infrastrukturplan flyttat fram cykelvägen mellan Barsebäckshamn och Saxtorp till 2029. Texten en enig Teknisk nämnd antog: Sträckan längs kustvägen ingår i Sydkustleden. Redan idag är cykeltrafiken tät, framför allt på sommaren. Motionärer, turister, fågelskådare och badande trängs med bilister och incidenter är vanliga.Det ökande cykelåkandet på fritiden och sträckans unikitet i regionen gör att vi bedömer att cykeltrafiken på sträckan kommer att fortsätta öka. Tekniska nämnden menar därför att en senareläggning av detta projekt är mycket olämplig.

Med andra ord- Se till att bygga cykelväg nu!!! En cykelled längs kusten har förutsättningar att bli lika attraktiv som dess syster på andra sidan sundet. Färdas man längs vägen mellan Köpenhamn och Helsingör en söndag på sommaren möts man av tusentals cyklister som njuter av sommaren i sadeln och tar en tur. 

Cykelväg längs kusten nu!