Dags att göra skolvägarna säkrare i Kävlinge

Många föräldrar väljer att skjutsa sina barn till skolan med bil. Både barn och föräldrar skulle må bra av att barnen självständigt kan ta sig till skolan, men då måste vägarna dit vara trygga och säkra. Vi vill se över detta ocjh göra vägarna säkrare.

Andelen barn och unga som blir skjutsade med bil till förskola, skola och fritidsaktiviteter har ökat stadigt sedan 70-talet. Detta har lett till framförallt 3 negativa konsekvenser. Försämrad hälsa, sämre trafiksäkerhet och minskad rörelsefrihet. Den försämrade hälsan kommer dels av mindre vardagsmotion, dels av försämrad luftkvalitet. Trafiksäkerheten har försämrats dels genom att biltrafiken ökat markant kring förskolor och skolor, dels genom att barn och unga inte lär sig trafikregler och trafikbeteende på ett naturligt sätt i tidig ålder. Den minskade rörelsefriheten gäller främst för barnen, men även för föräldrarna.

NTF har gjort en rundringning till landets rektorer och i år är det fler än någonsin som ser trafiksäkerheten kring sina skolor som ett stort problem. En majoritet anser att det är de skjutsande föräldrarna som skapar mest problem. Detta är också något forskningen visar. Vill man läsa mer finns länk till artikeln nedan.

http://vast.ntf.se/nyheter/trafikproblem-vid-skolstart/

Vi i miljöpartiet tycker barns hälsa, säkerhet och rörelsefrihet är viktigare än friheten att alltid kunna välja bilen. Vi tycker att det skall vara lätt att göra rätt, vi vill därför arbeta för att förbättra trafiksäkerheten och gång- och cykelnäten så att det skall bli enklare för barnen att ta sig till skolan på ett tryggt och säkert sätt. Vi vill också göra föräldrar mer uppmärksamma på vilka negativa konsekvenser det kan finnas med att skjutsa sina barn till förskola, skola och fritidsaktiviteter i för stor omfattning.

NTF har gjort ett web-baserat verktyg där man kan se hur säker sina barns skolväg är. Dels kan den ge tips om vilken väg som är säkrast, men framförallt kan man använda den som stöd för att få beslutsfattarna i kommunen att förbättra trafiksäkerheten där den är dålig. Verktyget når du här:

https://minskolvag.se/

Att det skall vara lätt att göra rätt vill vi också arbeta än mer tydligt med att planera och bygga förskolor, skolor och fritidsaktiviteter i kollektivtrafiknära lägen. På så sätt blir det enklare som förälder att följa sina små barn till förskola och skola för att sedan själv åka med tåget eller bussen till jobbet. Det ökar både barnens och föräldrarnas rörelsefrihet. 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: