Förnyeslebar energi

AnnaPeri Erlandsson och Lars Lundström skriver idag om att använda Barsebäcksverkets tomt till energiproduktion under rivningsperioden

Vi tycker att marken ska utnyttjas under rivningstiden. Det är bara att beklaga att man inte tänkte så redan när verket stängdes, så mycket miljövänlig el som kunde producerats där under de år som gått. Men man ska inte gråta över spilld mjölk, utan blicka framåt.

Tolv år är rätt lång tid, och det har goda förutsättningar att bli en lönsam investering även på den korta tiden. Och det är långt ifrån troligt att eventuella nysatsningar på bostäder kommer igång dag ett efter friklassningen av marken, så det finns goda förutsättningar för ännu längre tid av lönsam produktion.

Vi gör också bedömningen att en forskningsstation kan fungera i samklang med eventuell framtida bostadsbebyggelse. Miljövänlig el är ju tänkt att kunna fungera i samklang med människor och natur.