Kommunfullmäktige 6 maj 2019

Lars Lundström, partiföreträdare, kommenterar gårdagens fullmäktigesammanträde. Vi hade två motioner som var uppe till behandling, och vi valde att stötta flera Socialdemokratiska förslag. Tyvärr fick vi inte gehör för våra ståndpunkter.

Lars i talarstolen

Kävlinge kommun hade igår fullmäktigesammanträde och en stor mängd motioner behandlades. Vi hade två motioner uppe till behandling ”ett demokratiskt fullmäktige” och ”ett starkt näringsliv byggt på grön omställning”. Socialdemokraterna fick svar på sju inlämnade motioner, varav tre var ämnen som även vi hade i vårt valmanifest nämligen ”fältgrupp”, ”föreningsstöd” och ”miljöinspektörer”, och som vi med självklarhet stödde. Efter samråd i medlemsmötet valde vi att stötta även de fyra andra motionerna, som alla på ett eller annat sätt leder till bättre arbetsförutsättningar och därmed bättre kommunal service. Sverigedemokraternas motion om tiggeriförbud var trots det den motion som rönte mest uppmärksamhet.

Det finns egentligen en vilja att starta upp med webbsända fullmäktigesammanträden, men Alliansen vill till varje pris vänta. Trots att frågan varit uppe många gånger har det aldrig gjorts en ekonomisk bedömning, utan man hänvisar till ”krångel” och ”dyrt”. Frågan verkar närmast vara styrd av styrets rädsla för att ge medborgare insyn i vad som händer i fullmäktige. En snabb genomgång på nätet över kalkyler som gjorts i andra kommuner, tyder på att kostnaderna för webbsändning är ungefär 20% av den arvodesökning om 300kr/möte som vi fick i och med ingången av den här mandatperioden. ”Kaffepengar” för fullmäktige kan tyckas. Och utrustningen kan enkelt flyttas till de nya lokalerna, så det är bara fråga om att tidigarelägga en redan beslutad kostnad.

Det är knappast att förvånas över att Alliansen är hemmablinda över vår näringslivsstrategi. Mycket görs men inget händer, var vår ingång i motionen. Svenskt näringslivs utnämning till en kommun med gott näringslivsklimat lockar ju inga nya företag hit, det finns helt andra parametrar än dem som mäts av SN som lockar företagens etablering. Vi har gjort en analys av näringslivets utveckling och tycker inte det gynnar vår kommun att tro att utvecklingen ligger i att få fler outletbutiker i Lödde, att öka antalet däckhotell, och att byggherrar bygger företagshotell som fylls med lager för företagare som har sin inkomst i andra kommuner. Nej vi vill att man stärker intresset från företagare som vill satsa på miljövänlig teknik och vill ha sin verksamhet i kommunen. Som sagt, utan att få gehör.

När det gäller motionerna om fältgrupp, föreningsbidrag och miljöinspektörer hänvisade Alliansen till utredningar som blir klara efter budgetfullmäktige, så nu gäller det för oss att bevaka att det avsätts medel för detta i budgeten, även om detaljerna inte är klara i juni. För det får inte bli liggande ännu ett år, det ska vi hjälpas åt att se till. Moderaternas devis ”skjut inte upp till morgondagen, det du kan göra i övermorgon” får inte bli styrande i Kävlinge.
Detsamma gäller för de sista fyra motionerna vi stödde. Alliansen ”lovade” att de är ”under utredning” med svar i sommar eller tidigare.
Och tiggeriförbudet, svaret är ”inte nu, men låt oss vara beredda”. L och C gjorde sitt bästa att förklara varför de stöttade detta trots att de inte vill ha ett tiggeriförbud. Tycker inte de lyckades, Vi var däremot tydliga med att vi inte ser tiggeriförbud som något Kävlinge kommun ska behöva arbeta med. Vi har för svag handel för att marknadskunniga romer ska tycka det är lönt att ”massinvandra” Kävlinge.