Om att skapa flyttkedjor i Hofterup

På gårdagens kommunfullmäktige godkändes en detaljplan i Hofterup för nybyggnad av villor. En möjlighet för äldre som vill bo mindre men ändå bo kvar i Hofterup förlorades.

Miljöpartiet har tidigare pläderat för att denna detaljplan skulle ge möjlighet att bygga tätt och ganska smått. Vi vet att det finns många i Hofterup och Ålstorp som gärna skulle lämna sina stora hus för ett mindre men också vill bo kvar i Hofterup. Det skulle kunna skapa så kallade flyttkedjor, genom att barnfamilljer skulle ta över de äldres hus som ofta är väl odrnade för barnfamiljer. Och kanske skulle de unga lämna ett annat boende i kommunen till nya invånare.

Resonemanget om flyttkedjor används ofta i diskussionerna om att skapa boende nära den kommunala service som redan finns. Resonemanget är också flitigt använt i vår kommun. Men när man står inför möjligheten att göra verklighet av talet, så är intresset tyvärr inte lika stort. 

Lars Lundström framförde på kommunfullmäktige återigen behovet, men då intresset i fullmäktige att haka på blev det inte ens en omröstning

Vi tappade nu bort en möjlighet för många äldre. Vi får hoppas de accepterar de möjligheter som finns i Barsebäck eller Löddeköpinge, för det vore ju tråkigt om de lämnar vår kommun för att politikerna inte lyckas leverera det som efterfrågas

Vi behöver också små bostäder i kommunen för nyanlända, för ensamma och för äldre