Om kommunfullmäktige den 9 december

Årets sista fullmäktige innehöll få kontroversiella ärenden. Vår motion om återbruk av byggmaterial var uppe till behandling och en önskan om att låta omsorgsnämnden få mandat att lägga LSS-boenden på entreprenad var frågorna som skapade någon debatt.

Vårt huvudintresse var så klart vår motion om återbruk av byggmaterial. Kommunstyrelsens svar om att betrakta frågan besvarad gav inte mycket information om vad som pågår. Den muntliga presentationen visade dock att förvaltning och KKB arbetat aktivt i frågan och trots avsaknad av direktiv har bra idéer. Tråkigt bara att fullmäktiges majoritet inte vill fördjupa arbetet genom att ge ett direktiv som skulle skapa mer struktur i arbetet.

I voteringen om upphandlad extern utförare av gruppboende enligt LSS, valde vi att lägga ner våra röster. Vi är fortsatt positiva till att lägga detta på entreprenad. Men risken att kommunen tappar kompetens och förlorar kunskapen om att styra en extern utförare får inte nonchaleras. Jämför hur det gått i Lomma med äldreomsorgen, där man nu tar tillbaka allt. En mix av verksamhet i egen regi och på entreprenad är fortsatt rätt metod.

Det traditionella julbordet på Kullagården innehöll flera goda vegetariska alternativ. Återigen ett bevis på att politisk retorik och förvaltningens verklighet kan vara långt ifrån varandra. En eloge till vår kostenhet som levererar god mat även till dem som har nyare åsikter om kost.

Fullmäktigegruppen önskar alla läsare en riktigt god jul!!