Om utbyggnad av E6

Det finns de som hårt driver frågan om att bygga fler körfält på E6 genom Skåne. Att många upplever att det ibland kan vara trångt på E6 är nog de flesta överens om, men att den bästa lösningen skulle vara fler körfält i alla lägen ställer vi oss tveksamma till. Det finns åtminstone tre argument mot att bygga ut E6 till sex filer skriver här MP Kävlinges trafik- och infrastrukturgrupp

För ett parti som Miljöpartiet de gröna ligger argumentet om miljö nära till hands. Detta är ju dock enkelt att krossa med det snart 30 år gamla argumentet "inom tio år kommer vi alla att köra miljövänliga elbilar". Å andra sidan kommer det något färskare argumentet "inom 10 år kommer alla att köra självkörande bilar" vara minst lika aktuellt​. För då behövs inga miljardinvesteringar på motorvg. Bättre lägga de miljarderna på att stödja forskningen och implementeringen av självkörande bilar kan man tycka.

Ett annat argument som talar emot fler filer är att det är fler skåningar som saknar bil än som äger en. Bilinnehavet är cirka 470 bilar per 1000 invånare. För de mindre kommunerna längs E6 är det något fler, men för Malmö och Lund är det betydligt färre. Som bilanvändare kan 6 filer kännas självklart, men med en bredare helhetssyn är det inte lika klart.

Det tredje argumentet gäller nyttan med fler bilar. Om man får döma av Malmö och Lund är det inte kapaciteten längs E6 som är för låg, det är kapaciteten i trafikplatserna i anslutning till Malmö och Lund som är för låg, och kapaciteten i gatunätet. Att bygga fler filer på motorvägen är lite som att försöka lösa ett stopp i vasken genom att köpa en ny kran.

Det finns flera exempel på städer och regioner som under lång tid haft som strategi att lösa biltrafikproblemen med fler filer. Dessa städer har en tendens att bli så kallade "donut cities", det vill säga städer där innerstaden dör eftersom folk inte kan ta sig dit. Centrumfunktioner och arbetsplatser flyttar i stället till ringlederna. Oftast börjar det med den innersta ringvägen, och när denna blir oframkomlig flyttar man vidare till nästa. Detta är det som ger staden formen av en munk, en stad med hål i mitten.Det mset kända exemplet är Detroit, men det finns många fler exempel, framför allt i USA.

Till sist lite kuriosafakta. Om alla bilägare i Malmö samtidigt skulle få för sig att köra till Helsingborg längs E6 och den första havererade vid Helsinborgs södra infarts första ljus, all trafik blockeras, var står då den sista om man ställer bilarna i två fina led?? I Malmö, Köpenhamn eller i Bryssel???

Svaret är faktiskt Bryssel, vilket ger en fingervisning om svårigheterna att bygga bort trafikproblemet. 

Bättre kollektivtrafik ska gå före bredare bilvägar