Vår satsning i Kävlinge

I en pendlingskommun som Kävlinge är det viktigt att skapa en rik fritid för alla. Idrott i olika former och ett rikt kulturliv för att erbjuda en möjlighet till fritid utanför hemmet. Samverkan mellan föreningarna är vitalt. Det nybildade föreningsnätverket ska ha en naturlig påverkan på politiken

Vi vill NU:

  • Öka kommunens insatser inom kultur och idrott. Vi vill utveckla bidrag för en jämnare fördelning mellan manliga och kvinnliga intressen.Det är viktigt att personer med funktionsvariationer kan delta
  • Skapa ett kulturhus i Kävlinge där många föreningar och aktiviteter får plats med en funktionell scen för uppträdanden av olika slag. Möjligheten till spntana aktiviteter ska också finnas.
  • Utveckla fritidsgårdarna till nya mötesplatser för unga
  • Bredda kulturföreningars möjlighet till ändamålsenliga lokaler i Löddeköpinge
  • Inkomstpröva avgifter för kulturskolan och ge fler möjlighet att medverka
  • Satsa på närturism genom att göra kuststräckan attraktiv med vandringsmöjligheter och cykelstråk

Fördjupning i ämnet Kultur & Fritid

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: