Kultur & Fritid

Kultur & Fritid

I en pendlingskommun som Kävlinge är det viktigt att skapa en rik fritid för alla. Idrott i olika former och ett rikt kulturliv för att erbjuda en möjlighet till fritid utanför hemmet. Samverkan mellan föreningarna är vitalt. Det nybildade föreningsnätverket ska ha en naturlig påverkan på politiken


Vi vill NU:

  • Öka kommunens insatser inom kultur och idrott. Vi vill utveckla bidrag för en jämnare fördelning mellan manliga och kvinnliga intressen.Det är viktigt att personer med funktionsvariationer kan delta
  • Skapa ett kulturhus i Kävlinge där många föreningar och aktiviteter får plats med en funktionell scen för uppträdanden av olika slag. Möjligheten till spntana aktiviteter ska också finnas.
  • Utveckla fritidsgårdarna till nya mötesplatser för unga
  • Bredda kulturföreningars möjlighet till ändamålsenliga lokaler i Löddeköpinge
  • Inkomstpröva avgifter för kulturskolan och ge fler möjlighet att medverka
  • Satsa på närturism genom att göra kuststräckan attraktiv med vandringsmöjligheter och cykelstråk

Nyheter på Kultur & Fritid

Kävlinge, 1 februari 2018

Om Kulturskolan

Kävlinge, 1 november 2014

Allians får grönt inslag

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter