Lagda motioner

Lagda motioner

Här ser du de motioner vi lagt under mandatperiden 2018-2022, och vi följer också upp hur det går med dem här. De flesta motionerna inlämnade 2018 och 2019 är delar av vårt valmanifest. Under sommaren 2019 har det kommit upp nya frågor som vi valt att ta ställning till.

Miljöpartiet vill

Ett demokratiskt fullmäktige  Lämnades in 2018-12-03. Besvarades 2019-05-06  och ansågs då besvarad. Partierna får informationen och ska själva föra den vidare. webbsändningar är inplanrade när det nya kommunhuset står färdigt cirka 2022.

Starta ett kommunalt energibolag Lämnades in 2018-12-03. Besvarades 2019-09-16 och avslogs då i sin helhet.

Finansiellt stöd för utveckling av kollektivtrafiken Lämnades in 2018-12-03. Besvarades 2019-09-16 och ansågs då besvarad men avslogs samtidigt.

Ett starkt näringsliv byggt på grön omställning Lämnades in 2018-12-03. Besvarades 2019-05-06 varvid attsats 1 ansågs besvarad och
attsats 2 avslogs.

Nytt Energicentrum i Barsebäck och flera stallen Lämnades in 2018-12-03. Besvarades 2019-10-21 och avslogs då i sin helhet.

Kemikaliesmart skola och fritidshem Lämnades in 2019-01-11. Besvarades 2019-09-16 då  attsatserna 1, 3, 4, 5, 6 ansågs besvarade och  attsatserna  2 och 7 avslogs.

Minska spridningen av mikroplaster från konstgräsplaner Lämnades in 2019-01-11. Besvarades 2019-09-16 då attsatserna 1 och 2 avslogs och attsats 3 ansågs besvarad.

Varsam renovering och återbruk av byggnadsmaterial Lämnades in 2019-04-01. Behandlades i fullmäktige den 9 december 2019 och ansågs då besvarad. Arbete pågår i KKL att bygga delvis med återbruksmaterial.

Återbruk för en cirkulär ekonomi Lämnades in 2019-05-01. 

Sommaranpassad hastighet på Kustvägen Lämnades in 2019-07-04.

 
Gynnsamma växter för bin och andra pollinatörer Lämnades in 2019-09-23.

Nyheter på Lagda motioner

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter