Miljö och klimat

Miljö och klimat

Klimathotet påverkar vårt sätt att prioritera. Kommunen har börjat ställa om, men arbetet är långt ifrån färdigt. Att använda klimatneutral energi, nya energislag och klimatneutrala transporter är några exempel där vi aktivt bidrar till kommunens utveckling


Vi vill NU:

  • Utveckla en återbruksdepå och återvinningsstation för att förenkla avfallshanteringen
  • ​Utveckla hanteringen av avfall nära bostäderna. Fler material kan återvinnas
  • Minska kommunens ekologiska fotavtryck genom att bygga ut solcellsanläggningar, energieffektivisera, vara energismarta när vi bygger nytt och utveckla våra energiavtal för el, biogas och fjärrvärme
  • Underlätta etableringen av vindkraftverk och större solcellsanläggningar
  • Få till stånd en biogasmack i Löddeköpinge
  • Skapa system för giftfria skolor och förskolor enligt de idéer som utvecklats
  • Minska utsläppen av mikroplaster

 

 

Nyheter på Miljö och klimat

Kävlinge, 27 mars 2018

Konstgräs ur ett hälso- och miljöperspektiv

Kävlinge, 1 mars 2018

Förnyeslebar energi

Kävlinge, 20 februari 2018

Förnyeslebar energi

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter