Frykstahöjden

Vi vill att Frykstahöjden förblir ett område för friluftsliv.

Nedre Fryken sedd från toppen av Frykstahöjden. Foto: Anders Heyle

Frykstahöjden tjänar flera viktiga syften, bland annat som grön korridor liksom som område för naturturism, som kan växa från Fryksta upp till Nilsby. Planerna att bygga upp till 800 nya bostäder runt Nedre Fryken anser Miljöpartiet Kil måste begränsas kraftigt!

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: