Vår politik för ett hållbart Kil 2018

Vår politik för ett hållbart Kil 2018

Kil ska vara en kommun som bidrar till ett gott liv för sina invånare. Vi vill ha en välskött kommunal verksamhet som är ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar. Det här är våra valfrågor för 2018.


Miljöpartiet de gröna i Kil vill:
– att kommunen ska erbjuda alla Kilsbor en bra service som är rättvist fördelad mellan tätort och landsbygd. Kommunen ska ha ett gott samarbete med företag och föreningar som gör stora insatser för det gemensamma. Många krafter behövs för att klara framtidens
utmaningar med att få bra miljö och för att minska klyftorna i Kil.

– Kommunen ska inte sälja ut värdefulla naturområden. Ny bebyggelse ska framför allt ske genom förtätning av tätorten och genom att uppmuntra byggnation på landsbygden.

– Tågstationerna inom kommunen ska bevaras. Eftersom vi vill ha en levande landsbygd där folk ska kunna bo och arbeta måste vi ha fungerande kommunikationer. Tåg är också ett miljömedvetet sätt att resa.

– Integration av nyanlända genom sociala nätverk, utbildning och arbete är viktigt för att ta tillvara på alla människors förmågor och vilja att bidra. Kil har liksom alla kommuner ett stort behov av arbetskraft i framtiden.

– Vi vill att Frykstahöjden förblir ett område för friluftsliv, och en grön korridor för att naturturism ska skapas från Fryksta upp till Nilsby. Planerna att bygga upp till 800 nya bostäder runt Nedre Fryken måste begränsas kraftigt!

Andra viktiga frågor
– Strandskyddet är viktigt. Kommunen ska inte sälja ut attraktiva naturområden för att bygga bostäder – stränderna är till för alla.

– Planerna att skapa ett industriområde vid Runnevål ska inte fullföljas. Vi anser att befintliga industriområden kan nyttjas bättre och att alternativa placeringar ska sökas, t ex utanför tätorten längs järnvägar och större vägar.

– Vi vill ha cykelvägar till Karlstad och Forshaga för att gynna cyklingen som förbättrar miljön och människors hälsa.

Våra kandidater till kommunfullmäktige i Kil är:
Eva Hammar, Kanslist, Kil
Lars Nyberg, Forskare, Kil
Bengt Karlsson, Gymnasielärare, Boda
Johannes Wikström, Stiftsingenjör, Kil
Stina Bergström, Riksdagsledamot, Boda
Kristin Gustafsson, Universitetslärare, Boda

Relaterade nyheter

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter