Bevarande av tätortsnära natur

Bevarande av tätortsnära natur

Vi vill att Frykstahöjden förblir ett område för friluftsliv.


Frykstahöjden tjänar flera viktiga syften, bland annat som grön korridor liksom som område för naturturism, som kan växa från Fryksta upp till Nilsby. Planerna att bygga upp till 800 nya bostäder runt Nedre Fryken anser Miljöpartiet Kil måste begränsas kraftigt!

Nyheter på Bevarande av tätortsnära natur

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter