I Kiruna kommun skall man trivas

Vi vill skapa en hållbar stad för framtida generationer, en stad som är klimatsmart och nytänkande. Vi vill fortsätta vara störst, gå djupast och nå högst.

Miljöpartiet vill

  • Bygga en klimatsmart och hållbar stad.
  • Mer stöd och större ansvar till föreningar.
  • Bättre och miljövänlig lokaltrafik.

I vårt Kiruna bygger vi tillsammans.