De stora sjöarna i nordöstra Skåne

De stora sjöarna och skogen i norra delen av Kristianstads kommun är en ovärderlig tillgång som skapar en mycket attraktiv miljö. Ivösjön, Immeln och Oppmannasjön är föremål för vattenreglering genom vattendomar till förmån för de omkringliggande industrieerna. Miljöpartiet kommer att verka för att  ingrepp i sjöar och vattendrag blir så små som möjligt, eftersom sjöarna är viktiga för en stor mängd levande varelser, inklusive de människor som bor och verkar i området. Också bör särskilda skyddsåtgärder övervägas så att områdets karaktär av nordeuropas sydligaste vildmark kan bevaras.

 

Miljöpartiet kommer att verka för att 

  • Kristianstads kommun värnar om vattenkvalitén i våra sjöar och vattendrag
  • motverka överdriven  jordbruksbevattning från sjöar och vattendrag i Kristianstad kommun
  • Kristianstads kommun värnar om friluftslivet i kommunens orörda naturområden

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: