Folkhälsa

Att arbeta för en god folkhälsa är en skyldighet för kommunen. En god folkhälsa innebär att alla medborgare kan leva ett bättre liv. Det gäller i alla livets skeden. Idag finns en rad utbredda välfärdssjukdomar och många människor har ändrat sina beteenden så att folkhälsan försämras. För att lättare kunna angripa folkhälsoproblem ska det införas en hälsokonsekvensbeskrivning som ges samma tyngd som miljökonsekvensbeskrivningen.

 

Folkhälsa är även en jämställdhetsfråga. Arbete som främjar jämställdhet främjar även folkhälsan, både vad det gäller fysisk och psykisk ohälsa. Vi kan inte acceptera att kvinnor ökar sina sjuktal i kommunen. 

 

Miljöpartiet kommer att verka för att 

  • främja hälsosamma levnadsvanor genom rådgivning och genom att underlätta för en mer fysiskt aktiv fritid
  • förebygga och bekämpa drog- och spelmissbruk med information och stödjande aktiviteter
  • folkhälsoarbetet ska ha en övergripande prioritering och ges tillräckliga resurser
  • utveckla ett system för att beakta en framtagen hälsokonsekvensbeskriving vid alla beslut i Kristianstads kommuns styrelser och nämnder

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: