Integration

Kristianstad är en av de kommuner i landet som tar emot flest flyktingar. En stor del av våra nya medborgare behöver stöd för att bli en del av samhället. Det innebär ofta stora kulturella påfrestningar att komma från ett krigsdrabbat land till en svensk kommun. Vid varje ankomst måste en utredning göras för att genomföra en god integrering med hänsyn till individen.

 

Miljöpartiet vill vända det utanförskap som drabbar utsatta grupper till ett utvecklat innanförskap. Arbete med att utveckla ett gott innanförskap innebär att vi avsätter resurser för att samhället ska vara öppet för alla. Inte bara nyanlända kan behöva stöd, utan även människor som har bott här i generationer ska bjudas in till arbetet med att skapa ett utvecklat innanförskap. 

 

Miljöpartiet kommer att verka för att 

  • det ska bli lättare att integreras i Kristianstad genom bättre samordning mellan ansvariga myndigheter 
  • undervisningen i Svenska För Invandrare (SFI) i Kristianstad ska utvecklas
  • Kristianstads kommun ska ta emot minst det antal ensamkommande flyktingbarn som integrationsverket rekommenderar
  • underlätta för föreningar i Kristianstads kommun att välkomna människor från andra kulturer.
  • Kristianstads kommun ska upprätta individuella integrationsplaner
Här visar vi lokal politik från Skåne.

Skåne Integration

Denna text är ett utdrag ur Miljöpartiets regionpolitiska program med sikte på 2025.

Läs mer

 

Skåne är en del av den europeiska kontinenten och är utifrån sin geografiskt strategiska position också Sveriges länk till kontinenten. I Skåne samlas människor från olika nationaliteter, kulturer och religioner. Miljöpartiet vill att alla människor ska kunna leva i Skåne under jämlika, rättvisa och öppna förhållande. Alla människor, oavsett bakgrund, ska kunna hitta sin plats och sitt sammanhang i vår region och alla ska ges möjlighet att bidra och vara en del av vårt gemensamma samhälle. Vi vill att Skåne är öppet för alla.

Mångfald gör Skåne rikare

Miljöpartiet vill ha en värld utan gränser där alla har möjlighet att flytta, men ingen tvingas fly. Idag är vi långt ifrån den verkligheten. Människor tvingas fly undan krig, svält och naturkatastrofer. Vi vill att Skåne är öppet för alla.

Främlingsfientlighet hotar Skånes utveckling och leder till stagnation. Mångfald ger däremot Skåne möjlighet att utvecklas. I kontakten med svenska myndigheter ska det vara möjligt att använda det språk man kan bäst. Region Skåne har skyldighet att vara drivande i detta. Den som kommer till Skåne ska snabbt få kontakt med skola, vård och jobb. Utländsk utbildning, arbetslivserfarenhet och språkkunskaper ska kunna tillgodoräknas i Skåne. Region Skåne ska i samverkan med kommunerna ta initiativ till upprustning av bostäderna i miljonprogrammen. Arbetet mot rasism och diskriminering måste börja redan i skolan.

Underlätta för papperslösa

Miljöpartiet arbetar aktivt för att underlätta livet för människor som lever som papperslösa. Livet som papperslös får aldrig vara ett liv som rättslös. Vi vill skapa ett samhälle där ingen tvingas leva utan identitetspapper eller gömd undan myndigheter. Alla människor, även de utan giltiga identitetshandlingar (papperslösa), ska ha tillgång till grundläggande samhällsfunktioner som vård och skola.

 

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: