Svar på KBs ledare

Lätt att skylla alla bekymmer på Miljöpartiet

I ledaren i Kristianstadsbladet den 18/8 skriver Anders Gustafsson att det är ”Miljöpartiet som är riktiga skandalen”. Gustafsson menar att det är skandal att Miljöpartiets språkrör Märta Stenevi beklagade sig över att Karlshamnsveket var igång (något även moderatledaren Ulf Kristersson gjort tidigare). Vidare menar Gustafsson att ”Ett Miljöparti som levt upp till sitt namn hade värnat kärnkraften.”

Partierna i Sverige har olika åsikter om vad som är hållbar energi. För Miljöpartiets del innebär det förnybart och fossilfritt, alltså ingår kärnkraften på längre sikt inte en del av lösningen. Miljöpartiets grundades i en del av kärnkraftsmotståndet och att vi plötsligt skulle börja förespråka det som framtidens lösning är lika otänkbart som att Moderaterna plötsligt skulle förespråka höjda skatter.

I texten verkar det som om Miljöpartiet på egen hand stängt ner kärnkraftsreaktorer i hela landet trots att beslut om nedstängning fattades av ägarna. Det känns nästan smickrande att Gustafsson tror att Miljöpartiet med våra få mandat skulle lyckas få till så omfattande beslut helt på egen hand. Må så vara att Miljöpartiet utsett nya styrelseledamöter men nedstängningen gjordes av ekonomiska och säkerhetsmässiga skäl så som det såg ut då. Pär Holmgren, EU-parlamentariker för Miljöpartiet, har sagt att det är möjligt att kärnkraften inte stängts ner av ägarna om beslut skulle tagits tagits idag utifrån rådande elpriser.Införandet av elprisområde är en konsekvens av EU-beslut då elen är en vara som ska få röra sig fritt inom unionen. Det kan inget parti ändra på vare sig de vill eller inte.

Är allt frid och fröjd då? Givetvis inte. Därför jobbar också Svenska kraftnät med att se över elprisområdena. Var finns flaskhalsarna idag? Kan vi hitta en bättre modell?

Framförallt (S) och (M) lovar den ena lösningen efter den andra för att elräkningen inte ska sluka hushållens pengar. Detta trots att ledande nationalekonomer sågar förslagen om kostnadstak eller subventioner. De riskerar att driva på inflationen och missar samtidigt grundproblemet: att vi måste minska vår elkonsumtion, genomföra kraftfulla energieffektiviserande åtgärder och skapa fler energikällor.

Därför vill Miljöpartiet satsa på de hållbara alternativen. Genom att till exempel energieffektivisera, sätta upp solceller där vi, privatpersoner, kommuner och regioner, kan och tillåta mer vindkraft till havs så kan vi på sikt minska vårt behov av att köpa in el även på våra förbrukningstoppar.

Och så var det Karlshamnsverket då. Kan man inte tycka att det är skandal att vi fortfarande eldar olja även om det är reservkraft? (Det är för övrigt i gång för att elpriset är så högt att ägarna bedömer det lönsamt). De senaste åren har moderater och deras Allianskollegor sagt nej till vindkraftverk motsvarande det dubbla av vad alla kärnkraft producerar idag. DET är en skandal. Vi hade inte behövt befinna oss i denna situation. Men att vi är här beror inte på Miljöpartiet. Det vet Gustafsson också även om han inte kommer erkänna det.

Toppkandidater för Miljöpartiet i Kristianstad
Ida Nilsson
Thomas Eng
Helena Winter
Roland Offrell

Relaterade nyheter

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter