Cykel

Miljöpartiet vill verka för att fler personer ska välja att åka kollektivt, cykla eller promenera istället för att ta bilen. Vi vill underlätta för cyklister genom bygga och underhålla säkra, belysta och på utsatta ställen även väderskyddade (läplanteringar) cykelstråk mellan basorterna och Kristianstad. Det ska finnas fler och ordentliga cykelställ på allmänna platser, busshållplatser, kommunala verksamheter och Kristianstad C. Vi vill också förbättra befintliga gång och cykelleder genom att till exempel tydligt markera upp lederna och bygga säkrare överfarter samt göra cykellederna sammanhängande.

Nyheter på Cykel

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter