Elevhälsa

Elevhälsa

Den psykiska ohälsan hos unga är ett alarmerande samhällsproblem. Skolsköterskor och kuratorer är exempel på viktiga resurser i skolans verksamhet för barn och ungas hälsa och livskvalitet. Elevhälsovården och dess viktiga arbete måste på olika sätt lyftas och stärkas. Det behövs fler resurspersoner i skolan och vi vill återinföra socialpedagoger.

 

 

Nyheter på Elevhälsa

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter