Stad och landsbygd i samverkan

Stad och landsbygd i samverkan

Kristianstads kommun består till stor del av landsbygd. En landsbygd där både människa och natur ges utrymme är en tillgång för samtliga kommuninvånare. Landsbygdens möjligheter till service och försörjning ska skyddas. Miljöpartiet vill att det kollektiva trafiknätet ska vara väl fungerande i hela kommunen. Detta innefattar såväl nuvarande buss- och tågtrafik som trygga pendlarparkeringar med el-laddare och framtida utveckling av matartrafik etc.

Basorternas utveckling får inte stå tillbaka för centralortens. Miljöpartiet anser att kommunen måste våga prioritera satsningar och investeringar som säkrar en god utveckling även utanför staden. Miljöpartiet vill att en grundläggande samhällsservice finns i alla basorter och på så sätt även komma närliggande byar och landsbygd tillgodo.

Såväl jordbruk, skogsbruk och vattenbruk ska ges rätt förutsättningar för att utvecklas på landsbygden. Innovativa och miljöfrämjande åtgärder ska ges utrymme även på vår landsbygd.

Nyheter på En levande stad och landsbygd

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter