Utbildning

Skolan är ytterligare ett kärnområde som måste prioriteras. Kommunen har huvudansvaret för skolan och det ska inte råda några tveksamheter om hur vi vill att skolan ska fungera. En bra start i livet är en grundförutsättning för att klarar sig bra i framtiden. Föräldrar och elever ska kunna lita på att skolan är jämlik, jämställd och likvärdig inom Kristianstads kommun.

 

Då det numera finns flera aktörer på skolområdet är det viktigt att kontrollera att verksamheten i fristående skolorna. Den fysiska miljön spelar en avgörande roll, denna ska förbättras. Det ska vara stimulerande både elever och lärare att arbeta i Kristianstads kommun.

 

Kristianstads kommun ska utvecklas som studentstad genom bra boenden, trevliga fritidsaktiviteter och goda kommunikationer

 

Miljöpartiet kommer att verka för att 

 • bildning ska ingå som ett av målen för skolundervisningen i Kristianstads kommun
 • kvaliteten ska vara hög och likvärdig i Kristianstads kommuns skolor
 • minska antalet barn per skolklass i Kristianstads kommun
 • fler vuxna ska vara tillgängliga i Kristianstads kommuns förskolor och skolor, till exempel kuratorer och skolsköterskor
 • fysisk och psykosocial arbetsmiljö i Kristianstads kommuns skolor ska hålla hög kvalité.
 • kontinuerligt underhåll av skollokaler i Kristianstads kommun för att dessa ska hålla hög standard 
 • all skolmat i Kristianstads kommun ska vara ekologisk och giftfri
 • öka andelen närproducerad, vegetarisk och rättvisemärk mat
 • elever ska erbjudas möjlighet till frukost i Kristianstads kommuns skolor
 • skolgårdarna i Kristianstads kommun ska planeras och förbättras för att kunna användas som ett pedagogiskt verktyg i undervisningen 
 • skolhälsovården i Kristianstad kommun ska förbättras.
 • Kristianstads kommuns elevers rätt att bestämma och tycka till om sin vardag ska förstärkas
 • möjlighet till att lära om och lära nytt genom Komvux och folkhögskolor finns inom Kristianstads kommun
 • vissa skollokaler i Kristianstads kommun ska kunna användas utanför skoltid av andra medborgare för gemensamma aktiviteter 
 • likabehandling och mångfald ska främjas i skolan i Kristianstads kommun

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: