Vindkraft

För närvarande är vindkraften en av de former av förnybar energi som växer snabbast. Vi har på kort tid sett många nya vindkraftverk dyka upp i landskapet. Miljöpartiet stöder vindkraften och anser att fördelarna väsentligt överstiger nackdelarna. Vi ställer oss bakom den vindbruksplan som tagits fram för Kristianstads kommun avseende buller och kringbyggnadseffekter.

 

För att kunna genomföra en vindkraftsutbyggnad krävs en bättre information om fördelar jämfört med nackdelar.

 

Miljöpartiet kommer att verka för att

  • öka vindkraftens andel av energiförbrukningen i Kristianstads kommun
  • Kristianstads kommun ska köpa andelar i vindkraftverk
  • stimulera vindkraftsetableringar enligt Kristianstads kommuns områdesprioriteringar

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: