Uranet ska stanna i marken

Uranet ska stanna i marken

För några veckor sedan vaknade närkingarna till nyheten att M, KD, SD och L nu går till val på att riva upp den lagstiftning som i dag förbjuder urangruvor. Det betyder att om högeroppositionen vinner valet kan du som bor i Kumla, Hallsbergs, Lekebergs eller Örebro kommun få en urangruva till granne. Det finns nämligen stora fyndigheter av uran i Örebro län.

Örebro läns riksdagsledamot skriver i Länsposten tillsammans med språkröret Per Bolund och mineralpolitiskt talesperson Amanda Palmstierna om vad Miljöpartiet står för.

De skriver om Miljöpartiets vision för Sverige. I vårt Sverige ges människor förutsättningar att själva forma lokalsamhället och utveckla det lokala företagandet. ”Där får kommunerna skäligt betalt för att producera ren och förnybar el. En större del av vinsterna från vattenkraft och vindkraft ska stanna på platsen där energin utvinns. I vårt gröna folkhem har alla hushåll inte bara rätt till rimliga elpriser, men också till rent vatten och en frisk närmiljö.

Högeroppositionen vill att hotet om uranbrytning ska bli ett naturligt inslag i alla närkingars vardag igen.

Miljöpartiet vill att det ska tillhöra deras förflutna. Inget uran ska brytas på svensk mark.”

Läs hela debattartikeln i Länsposten här, länk: https://lansposten.se/2022/09/08/uranet-i-orebro-lan-ska-stanna-i-marken/

Relaterade nyheter

Uppsala län, 22 juni 2024

Resenärer ska bemötas med respekt

Västmanland, 29 maj 2024

Digital valstuga!

Uppsala län, 28 maj 2024

Kraftsamling för Region Uppsala

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter